Crisis in de bouw

Materialencrisis streep door de rekening van bouw- en renovatieprojecten

Ben je aan het (ver)bouwen of ga je daar binnenkort mee starten? Dan is de kans klein dat je project tijdig opgeleverd zal worden. De coronacrisis lijkt nog maar net geweken in de bouwsector en er dreigt al een nieuwe. Deze keer gaat het om een materialencrisis die wordt veroorzaakt door leveringsproblemen en ongeziene prijsverhogingen.

Nieuwe uitdagingen

Net nu de orderboekjes van de bouwbedrijven weer goed gevuld raken en de coronacrisis snel verteerd lijkt, wordt de bouwsector met twee nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Enerzijds zien aannemers prijsstijgingen van 15 tot 50 procent, anderzijds hebben acht op de tien bouwfirma's te maken met bevoorradingsproblemen van twee tot vier weken. Wanneer je je nu dus in het (ver)bouwavontuur stort, is de kans groot dat je project vertraging oploopt en de eindfactuur hoger is dan voorzien.

Prijsstijgingen

Dat de prijs van bouwmaterialen stijgt, is een jaarlijks terugkomend fenomeen. Meestal blijft de stijging beperkt tot 5 à 15 procent. Sinds eind 2020 zijn de prijzen van (ver)bouwmaterialen zoals staal, hout en isolatie echter tot 30 procent gestegen. Recent onderzoek van de Confederatie Bouw toont zelfs aan dat 10 procent van de bouwbedrijven nu spreekt van prijsstijgingen van 50 procent en meer. Vier op de tien verwachten bovendien verdere prijsverhogingen van 15 procent en meer in de volgende drie maanden. Bij lopende contracten zijn die prijsverhogingen in 63 procent van de gevallen voor rekening van de bouwbedrijven, maar de kans is groot dat de bouwsector bij nieuwe contracten met een dagprijs zal werken of een herzieningsclausule voor onvoorziene omstandigheden invoert.

Grondstoffentekort

De grootste oorzaak van de forse prijsstijgingen is het tekort aan grondstoffen, wat dan weer een gevolg is van de coronapandemie. De schaarste aan grondstoffen in combinatie met een groeiende vraag en een gebrek aan transportmiddelen drijft de prijs de hoogte in. Bovendien zorgt het grondstoffentekort ook voor onderbrekingen in de toeleveringsketen. Bestaande voorraden geraken uitgeput en op nieuwe leveringen is het nu vaak twee tot vier weken wachten.

Vertragingen bouwwerken

De bevoorradingsproblemen zijn momenteel merkbaar in 78 procent van de bouwondernemingen. Bij 61 procent gaat het om een extra levertijd van twee weken, maar 31 procent heeft zelfs te kampen met een bevoorradingsvertraging van vier weken en meer. Bovendien verwacht 58 procent extra levertermijnen van twee weken in de komende drie maanden. De huidige leveringsproblemen zorgen nu al voor vertragingen bij 54 procent van de bouwbedrijven.